A1

Ovo je NJEMAČKI INTEGRACIJSKI ISPIT

(pogodno za podnošenje kao dio sporazuma o integraciji).

Standardizovani nemački test sa pristupom orijentisanim na akciju i integrisanim znanjem o vrednosti i orijentaciji.

Ovaj ispit je priznat kao službeni jezični certifikat za A1 u Austriji. To je standardizirani test s pristupom orijentiranim na akciju. Format ispita mjeri jezičke vještine na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.