A2

Ovo je ISPIT ZA NJEMAČKU INTEGRACIJU (pogodan za predaju kao dio integracijskog sporazuma iz 2017.).

Ovaj test njemačkog jezika sa integriranom vrijednošću i znanjem o orijentaciji na nivou jezika A2 služi za ispunjavanje sporazuma o integraciji (modul 1) za ograničeni boravak.

Uz ispit iz njemačkog jezika (ÖIF test A2) imate službeno priznat nivo znanja jezika A2.

Test je zasnovan na svakodnevnoj realnosti. Podijeljen je na pismeni i usmeni dio. Pismeni ispit traje oko 140 minuta, usmeni dio 10 minuta po polazniku. Minimalan broj učesnika: 6 osoba.

Nudimo dva različita formata ispita:

  • Ispitivanje u sklopu Startpaket Deutsch & Integration projekta za ciljne grupe ÖIF-a onih koji imaju pravo na azil, onih koji imaju pravo na supsidijarnu zaštitu, tražitelja azila sa velikom vjerovatnoćom kreditiranja i raseljenih lica
  • Integracioni test A2 (otvorena ciljna grupa)