B2

B2 njemački test je pogodan za osobe koje žele podnijeti zahtjev za austrijsko državljanstvo nakon perioda boravka od šest godina ili koji žele dokazati svoje napredno znanje njemačkog jezika.

Sa nivoom B2 mogu se razumjeti složeni tekstovi o konkretnim i apstraktnim temama.

B2 ispit se sastoji od pismenog dijela od 2 sata i 20 minuta i usmenog ispita koji traje oko 15 minuta i može se polagati sa dva ili tri kandidata istovremeno. Pismeni dio se sastoji od modula razumijevanje čitanja, jezički elementi, razumijevanje slušanja i pismeno izražavanje. Prije usmenog ispita predviđeno je 20 minuta za pripremu.

Minimalan broj učesnika: 6 osoba.