Vaš uspjeh
je naš cilj!

Šta?

DEUTSCH&MEHR nudi kompanijama sveobuhvatnu podršku u brizi i obuci svojih zaposlenih.

Posebnu važnost pridajemo visokom nivou prakse i orijentacije na akciju. Naši učesnici razvijaju sveobuhvatne vještine koje mogu odmah implementirati.

sadržaj i više!

Poslovni njemački

Nemac na smenskom radu

poslovnu komunikaciju

žargon

In-house kursevi se mogu održati u vašim prostorijama ili u DEUTSCH&MEHR.

I sadržaj i vrijeme nastave su fleksibilni prema željama kompanije i raspoloživosti zaposlenih.

Redovno izvještavanje i opcije dizajna od strane kompanije su sastavni dio.

Prednosti našeg internog koncepta

  • Sadržaj i tehnički uslovi vezani za kompaniju
  • Efikasno učenje za svaki nivo jezika
  • Tempo i dinamika učenja zavise od učesnika
  • Redovno izvještavanje o napretku
  • Moguće lekcije u vašoj kompaniji

Naši kupci su:

bong fish

AVL

MAGNA Steyr

XAL

Knapp AG

štednja

SSI Shepherd

Fresenius