Ekstra-profesionalno i intenzivno

Intenzivni kurs C1

Šta?

profesionalni tim

savremenim nastavnim materijalima

male grupe

prijatno okruženje za učenje

As?

2x sedmično

pon i sri

17:00 – 20:00

male grupe

96 jedinica

prijatno okruženje za učenje

Kada?

27.03.23 – 14.06.23

18.09.23 – 13.12.23

Naš kurs njemačkog na nivou C1 priprema vas za jezičku stvarnost u austrijskom obrazovnom i svakodnevnom svijetu. Fokus je na komunikacijskim vještinama i učenju usmjerenom na akciju. Male i homogene grupe kurseva su ključ za efikasno učenje.