Kvalitet kroz profesionalizam!


Od svog osnivanja 2007. godine, posvećeni smo osiguranju kvaliteta i unapređenju kvaliteta u oblasti njemačkog kao stranog i drugog jezika u obrazovanju odraslih i djece. Od 2011. godine smo službeno osiguran kvalitetni institut za kurseve Austrijskog fonda za integraciju , a od 2013. smo nagrađeni od strane vanjskih evaluatora ÖCert i EBQOÖ .

Kvalitet je veoma važan za DEUTSCH&MEHR. Dugogodišnje iskustvo i saradnja sa eksternim evaluatorima kao što su Univerzitet u Gracu ili SCAN oblikovali su, dalje razvijali i usavršili naš rad. Sebe opisujemo kao organizaciju koja uči koja kao tim slijedi zajedničku viziju. Mjere osiguranja kvaliteta implementiramo kod nas na osnovu “Demming točka”.

ÖCert i pečat kvaliteta obrazovanja odraslih potvrđuju da imamo ujednačeno visok standard u obrazovanju odraslih. Ovo ne koristi samo našem timu i našim učesnicima, već i našim partnerima. Ovo shvatamo kao podsticaj za stalni nastavak i razvoj ovih kvalifikacija.

 


“Pečat kvaliteta za obrazovanje odraslih potvrđuje da ustanova ispunjava kriterije kvaliteta Foruma za obrazovanje odraslih Gornja Austrija.”