Uvijek rado primamo neželjene prijave!

Profil minimalnih uslova za trenere u obrazovanju odraslih :


Prvi jezik njemački ili dokaz o poznavanje njemačkog jezika na nivou jezika C1 i nastavno iskustvo od najmanje 450 jedinica od po 45 minuta u oblasti DaF ili DaZ u obrazovanju odraslih ili mladih

+ Završena DaF ili DaZ univerzitetska diploma od najmanje 120 ECTS ili

+ Završena diploma germanistike ili licenca za nastavu iz predmeta njemački u javnoj školi ili školi opremljenoj javnim pravom

+ Završena druga diploma moderne filologije sa nemačkim kao nastavnim jezikom od najmanje 180 ECTS ili završena diploma lingvistike sa nemačkim kao nastavnim jezikom ili završena diploma studija prevođenja (odabrani jezik nemački) od najmanje 180 ECTS ili austrijska univerzitetska diploma ili austrijski univerzitetski kurs od najmanje 180 ECTS ili strane diplome, koji odgovara domaćem u smislu § 6 st. 6 Zakon o priznavanju i vrednovanju, BGBl. I br. 55/2016 i dokaz o dodatnoj obuci iz DaF ili DaZ u obimu od najmanje 180 nastavnih jedinica od po 45 minuta iz teorije i prakse, od čega najmanje 100 nastavnih jedinica


Prvi jezik njemački ili dokaz o poznavanje njemačkog jezika najmanje na nivou C1 i iskustvo u nastavi od 1500 jedinica od po 45 minuta u oblasti DaF ili DaZ u obrazovanju odraslih ili mladih, svjedodžbu o završenoj školi koja odgovara opća fakultetska upisna kvalifikacija i DaF ili dodatna DaZ obuka**) u obimu od najmanje 180 jedinica od po 45 minuta u teoriji i praksi, od čega je najmanje 100 jedinica licem u lice


Vaša kontakt osoba: Mag.Birgit Lorber

Dokazi :

Životopis, reference za posao, reference usluga, potvrde


Opšte polje djelatnosti:

  • Kursevi njemačkog (sve ciljne grupe i nivoi)
  • individualni trening
  • priprema za ispit
  • ÖIF ispiti