Razigrana jezička podrška za učenike osnovnih škola u Grazu


Kao dio popodnevne brige, DEUTSCH&MEHR nudi igrivu jezičku podršku za učenike* čiji prvi jezik nije njemački direktno u osnovnim i srednjim školama u Grazu. Tokom jedne školske godine, učenicima se na igriv način pruža podrška na njihovom drugom jeziku, njemačkom. S jedne strane treba proširiti znanje njemačkog jezika, a s druge strane podsticati zabavu sa jezikom.

Jezička podrška je dopuna redovnoj nastavi u školi. Svaka jedinica bavi se općom temom (porodica, poslovi, životinje, itd.). Sadržaj je odabran na način da svi studenti koji učestvuju mogu aktivno učestvovati i dobiti individualnu podršku.


Organizacija:

Oktobar 2022 – jun 2023

Male grupe: max. 14 djece

direktno u školamaSponzorirao: