perspektiva

Otvaranje vrata – mogućnosti stanovanja

Kursevi njemačkog sa brigom o djeci – radionice – dobrovoljne prakse – miješano učenje – DaF tandemi

Šta?

Projekat kombinuje nastavu jezika sa osnovnim digitalnim i društvenim znanjem i stvara pristup dobrovoljnom radu. Aktivnosti uključuju kurseve njemačkog sa završnim ispitom u mješovitom formatu učenja, savjete o integraciji i umrežavanje, grupu za tumačenje i širok spektar područja dobrovoljne prakse.

Projekat probija jezičku barijeru, otvara životni prostor, jača osjećaj pripadnosti Austriji kroz volonterski rad i na taj način sprječava dugoročne tendencije segregacije.

Iz kog razloga?

Namjera je omogućiti saradnju između ljudi i integrativnih kontakt tačaka i osnažiti učesnike.

Pružamo okvir koji omogućava snažniji osjećaj pripadnosti i pojavu zajedničkog austrijskog identiteta.

As?

Projekt uključuje tečajeve njemačkog jezika u mješovitom formatu učenja, radionice o integrativnim institucijama u Grazu, dobrovoljne prakse, ÖIF jezične testove i razvoj tandem platforme za Graz.

Perspektiva 3.0 stvara uslove u kojima integracija može uspjeti. Povećane jezičke i digitalne vještine povećavaju mogućnosti na tržištu rada i obrazovanja, a učešće u udruženju podržava integraciju u društvo.

Sljedeći početak kursa:

16.01.2023