SMILE

Jezička podrška uz podršku u učenju

Šta?

Projekat nudi ciljanu jezičku podršku na njemačkom kao jeziku nastave i prateće ponude za jačanje vještina (samo)učenja učenika sa povećanim potrebama za podrškom.

Kursevi se nude u osnovnim i srednjim školama u Grazu.

As?

Ponuda podrške za jezik i učenje promoviše aktivno učešće u redovnoj nastavi na njemačkom jeziku, na kojem se izvodi nastava, i podržava učenike da se nose sa školskim zahtjevima.

Smile je prvenstveno namijenjen ukrajinskoj djeci i mladima školskog uzrasta koji su protjerani iz Ukrajine 24. februara 2022. godine zbog oružanog sukoba.

Kada i gdje?

Kursevi se održavaju direktno u osnovnim i srednjim školama u Grazu.

Ponuda je organizovana direktno sa školama učesnicama.