ما امیدواریم که از تو خبری بشنویم!

بیا!

گریگاس 27، 8020 گراتس

ساعات کار:

دوشنبه  09:00 - 12:00 و 12:30 - 15:00

سه شنبه 10:00 - 12:00 و 12:30 - 15:00

چهار شنبه  09:00 - 12:00 و 12:30 - 15:00

پنج شنبه  09:00 - 12:00 و 12:30 - 15:00

جمعه 09:00 - 12:00

فرم تماس

حفاظت از داده های شخصی شما برای ما بسیار مهم است. بنابراین، ما داده های شما را منحصراً بر اساس مقررات قانونی پردازش می کنیم (GDPR، TKG 2003). اگر با استفاده از فرم موجود در وب‌سایت یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، داده‌هایی که ارائه می‌دهید توسط ما به منظور پردازش درخواست و در صورت وجود سؤالات بعدی ذخیره می‌شود. ما این داده ها را بدون رضایت شما منتقل نمی کنیم. شما می توانید رضایت خود را به صورت کتبی و/یا شفاهی در هر زمانی پس بگیرید.