بازیگوش یاد بگیرید
در تابستان 2022

و ما دوست داریم در باغ بازی کنیم!

پیشنهاد

11.07.2022 – 26.08.2022

دوره های آلمانی و انگلیسی

این پیشنهاد را می توان به صورت هفتگی رزرو کرد: حداقل حداکثر 1 هفته 7 هفته

صبح ها از ساعت 09:00 الی 12:00 یا بعد از ظهر از ساعت 13:00 تا 16:00

دوره های پشتیبانی زبان را می توان به زبان آلمانی یا انگلیسی رزرو کرد. همچنین دوره های آلمانی برای کودکان مهدکودکی که در پاییز 2022 شروع به تحصیل می کنند وجود دارد.

دوره ها در مکان های مدرسه در گراتس برگزار می شود.

قبلا، پیش از این

از سال 2019، پیشنهاد بازیگوش آلمانی و انگلیسی در تعطیلات تابستانی ارائه شده است.

سازمان بهداشت جهانی؟

برای همه کودکان دبستانی در گراتس (کودکان قبل از شروع مدرسه و کودکان دبستانی فعال در گراتس)