B1

Ovo je INTEGRACIJSKI ISPIT IZ NJEMAČKOG (prikladan za predaju kao dio integracijskog sporazuma).

Integracijski test B1 služi za ispunjavanje modula 2 integracijskog sporazuma za stalni boravak i stjecanje austrijskog državljanstva.

Uključuje jezični sadržaj kao i znanja o vrijednostima i orijentaciji.

Pismeni ispit traje 140 minuta (bez pauze od 15 minuta) i sastoji se od podtestova slušanja, čitanja i pisanja uklj. Znanje o vrijednostima i orijentaciji. Nakon toga slijedi usmeni ispit koji se izvodi kao pojedinačni ispit ili kao ispit u paru.

Minimalan broj sudionika: 6 osoba.

Nudimo dva različita formata ispita:

  • Ispitivanje u sklopu projekta Startpaket Deutsch & Integration za ciljne skupine ÖIF-a, osobe s pravom na azil, osobe s pravom na supsidijarnu zaštitu, tražitelje azila s velikom vjerojatnošću da će biti priznati i prognane osobe
  • Integracijski ispit B1 (otvorena ciljna skupina)