Uvijek rado primamo neželjene prijave!

Profil minimalnih zahtjeva za trenere u obrazovanju odraslih :


Prvi jezik njemački ili dokaz o poznavanju njemačkog jezika na razini jezika C1 i iskustvo u nastavi od najmanje 450 jedinica po 45 minuta u području DaF ili DaZ također u obrazovanju odraslih ili mladih

+ Završen DaF ili DaZ VSS od najmanje 120 ECTS odn

+ Završena diploma germanistike ili licenca za podučavanje predmeta njemački u javnoj školi ili školi s javnim pravom

+ Završena druga diploma moderne filologije s njemačkim nastavnim jezikom od najmanje 180 ECTS ili završena diploma lingvistike s njemačkim nastavnim jezikom ili završena diploma studija prevođenja (odabrani jezik njemački) s najmanje 180 ECTS ili austrijska sveučilišna diploma ili austrijski sveučilišni studij od najmanje 180 ECTS ili strana diploma, koja odgovara domaćoj u smislu § 6. st. 6 Zakon o priznavanju i vrednovanju, BGBl. I broj 55/2016 i dokaz o doškolovanju iz DaF-a ili DaZ-a u opsegu od najmanje 180 nastavnih jedinica po 45 minuta iz teorije i prakse, od čega je najmanje 100 nastavnih jedinica nastavnih jedinica.


Prvi jezik njemački ili dokaz o poznavanju njemačkog jezika najmanje na razini jezika C1 i iskustvo u nastavi u opsegu od 1500 jedinica po 45 minuta u području DaF ili DaZ u obrazovanju odraslih ili mladih, svjedodžbu o završenoj školi koja odgovara opća kvalifikacija za sveučilište i DaF ili Dodatna DaZ obuka**) u opsegu od najmanje 180 jedinica po 45 minuta u teoriji i praksi, od čega je najmanje 100 jedinica licem u lice


Vaša kontakt osoba: mag.Birgit Lorber

Dokazi :

Životopisi, preporuke za posao, reference za službe, potvrde


Opće područje djelovanja:

  • Tečajevi njemačkog (sve ciljne skupine i razine)
  • individualni trening
  • pripremanje ispita
  • ÖIF ispiti