1Trenutna verzija općih uvjeta poslovanja tvrtke “deutschundmehr Sprachinstitut eU” upisana u registar tvrtki pokrajinskog suda za ZRS Graz “FN 438758 h” sastavni su dio svih ugovora sklopljenih s DEUTSCH&MEHR (osobito prijave tečajeva i rezervacije). Ugovori koji odstupaju vrijede samo ako su sklopljeni u pisanom obliku.
2 Navedene cijene vrijede do 31. prosinca 2022.
3 Obvezujuće prijave za tečajeve i ponovne rezervacije bit će prihvaćene samo u pisanom obliku, online ili osobno u uredu.
4DEUTSCH&MEHR je predan radu s tehnički kompetentnim nastavnim osobljem . Promjene u osobi predavača moguće su u bilo kojem trenutku.
5Cjelokupni iznos računa potrebno je uplatiti prije početka tečaja. Cijena tečaja može se platiti u gotovini ili bankovnom doznakom. Za bankovne prijenose DEUTSCH&MEHR pokriva samo troškove i naknade nastale u Austriji. Naš račun: Raiffeisenlandesbank Steiermark, 8010 Graz, IBAN: AT13380000000780 8710; SWIFT/BIC: RZSTAT2G. U slučaju kašnjenja plaćanja i naknadne opomene, DEUTSCH&MORE naplaćuje: Opomena za plaćanje: 0,00 €
Podsjetnik: 7,00 €
Podsjetnik: 15,00 €

te zadržava pravo zaračunavanja zateznih kamata u iznosu od 5% pm cijene tečaja. U slučaju izdavanja druge pisane opomene, polaznik(ci) tečaja neće imati pravo na eventualno odobrene popuste i sniženja, tako da duguje redovnu cijenu tečaja plus naknade za opomenu i zatezne kamate. Proces se predaje agenciji za naplatu. U slučaju sudionika tečaja s posredovanjem, kao i kod drugih sudionika tečaja, mora se osigurati da se puna školarina plaća od prvog dana tečaja . Različite agencije koje financiraju tečaj plaćaju samo ako je sudionik(i) pohađao najmanje 80% nastavnih jedinica. U suprotnom, polaznik mora sam snositi puni iznos troškova tečaja i po potrebi se pobrinuti za refinanciranje. Pritužbe na tečajeve koje nudi DEUTSCH&MEHR ne daju pravo na povrat naknade za tečaj, osim u slučaju značajnih i očitih nedostataka.

6Ako se dostigne maksimalan broj sudionika od 15, DEUTSCH&MEHR zadržava pravo odbijanja prijava. Prilikom utvrđivanja prava sudjelovanja uzima se vrijeme primitka kotizacije za tečaj. Minimalan broj sudionika varira i može se vidjeti na početnoj stranici za odgovarajuće tečajeve i projekte. DEUTSCH&MEHR zadržava pravo otkazivanja tečajeva bez minimalnog broja polaznika ili iz organizacijskih razloga ili promjene rasporeda ako se većina sudionika složi. Oni koji su već prijavljeni bit će obaviješteni o otkazivanju tečaja prije početka tečaja. U tom će slučaju izvršena plaćanja biti vraćena. Ukoliko se ne dostigne minimalni broj polaznika od 6 osoba, tečaj se ipak može održati uz doplatu razlike punim doprinosom ili shodno smanjenju broja sati. Ne postoji pravo na naknadu bilo kakvih nastalih troškova. Individualna nastava moguća je u bilo koje vrijeme na zahtjev. Termine individualnih satova određuje polaznik tečaja u dogovoru s odgovarajućim jezičnim trenerom. Promjenu rasporeda polaznik tečaja mora najaviti najkasnije do 15 sati dan ranije. U protivnom se mora naplatiti naknada za individualni sat.
7Otkazivanje uvijek mora biti u pisanom obliku. Ako otkažete između pet i dva tjedna prije početka tečaja, puna cijena tečaja bit će vam vraćena; za otkazivanja unutar posljednja dva tjedna prije početka tečaja, naplaćuje se 50 € za administrativne troškove. Za otkazivanja unutar posljednja 72 sata prije početka tečaja, kao i za otkazivanja prvog dana tečaja ili kasnije, mora se platiti cjelokupna naknada za tečaj. U slučaju neredovitog pohađanja ili prijevremenog prekida od strane sudionika, nema pravo na povrat novca ili smanjenje cijene. Otkazivanje individualne nastave mora se izvršiti do 24 sata prije datuma, inače će se rezervirane jedinice naplatiti.
8DEUTSCH&MEHR nije odgovoran za stvari koje se donose sa sobom, kao što su odjeća, dragocjenosti, novac ili dokumenti tečaja. Svaku štetu koju prouzroči polaznik tečaja (npr. u prostorijama tečaja) mora nadoknaditi osoba koja je štetu uzrokovala. DEUTSCH&MEHR nije odgovoran u tom pogledu.
9Prijavom na tečaj polaznik tečaja pristaje da njegove/njezine osobne podatke DEUTSCH& MEHR naknadno automatski obrađuje i koristi u okviru ponuđenih tečajeva i rada tečaja (slanje elektroničkih reklamnih poruka putem e-maila, SMS-a ili pozivi) . Isto vrijedi i za slučajeve u kojima zainteresirane strane daju informacije i slično davanjem svojih osobnih podataka. od DEUTSCH&MEHR-a ili u slučajevima kada su potencijalni kupci svoje osobne podatke učinili dostupnim DEUTSCH&MEHR-u u kontekstu natjecanja, festivala ili drugih marketinških događaja. DEUTSCH&MEHR jamči obvezu čuvanja tajnosti podataka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka. Svojom registracijom dopuštate objavu slika na njemačkom jeziku i više reklamnih medija na kojima se možete identificirati. Ovo ovlaštenje se može opozvati pismenim putem u bilo kojem trenutku.
10DEUTSCH&MEHR nije odgovoran za izdavanje viza ili boravišnih dozvola. Sudionici su odgovorni za poštivanje važećih putovnica, viza, valuta i carinskih propisa.
11 Prijeboj sudskih i izvansudskih potraživanja je isključen.
12U slučaju da pojedine odredbe uvjeta i odredbi postanu neučinkovite, to ne utječe na učinkovitost preostalih odredbi. Sve odredbe koje su neučinkovite bit će zamijenjene u skladu s tim na način koji je dopušten prema zakonskim odredbama.
13Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno, primjenjuje se austrijski zakon. Za sve sporove nadležan je nadležni sud (mjerodavno tijelo) u Grazu. Zadržavamo pravo na promjene programa i greške u tisku. U svim slučajevima nadležno mjesto je Graz.
Opći uvjeti vrijede do 31.12.2022