perspektiva

Otvaranje vrata – prilike za život

Tečajevi njemačkog jezika s čuvanjem djece – radionice – volonterski staž – kombinirano učenje – DaF tandemi

Što?

Projekt kombinira podučavanje jezika s osnovnim digitalnim i društvenim znanjem i stvara pristup dobrovoljnom radu. Aktivnosti uključuju tečajeve njemačkog jezika sa završnim ispitom u mješovitom formatu učenja, savjete o integraciji i umrežavanje, bazen za tumačenje i širok raspon područja dobrovoljne prakse.

Projekt probija jezičnu barijeru, otvara životni prostor, kroz volonterski rad jača osjećaj pripadnosti Austriji i time sprječava dugoročne segregacijske tendencije.

Koji je razlog?

Namjera je omogućiti suradnju između ljudi i integrativnih kontaktnih točaka te ojačati osnaživanje sudionika.

Pružamo okvir koji omogućuje jači osjećaj pripadnosti i pojavu zajedničkog austrijskog identiteta.

Kao?

Projekt uključuje tečajeve njemačkog jezika u formatu mješovitog učenja, radionice o integrativnim institucijama u Grazu, volontersko stažiranje, jezične testove ÖIF-a i razvoj tandem platforme za Graz.

Perspektiva 3.0 stvara uvjete u kojima integracija može uspjeti. Povećane jezične i digitalne vještine povećavaju mogućnosti na tržištu rada i obrazovanja, a sudjelovanje u udruzi podupire integraciju u društvo.

Sljedeći početak tečaja:

16.01.2023