Летна школа во Грац 2022 година

Kronen Zeitung, 28.08.22

Зборувај со мене!

Zusammen Österreich Titelgeschichte

УЧИЛИШТЕ

der Grazer, April 21

Летна школа во Грац 2020 година

Kleine Zeitung, 27.08.20

Совети за волонтери

Zusammen Österreich

Летна школа во Грац 2019 година

Die Grazer Woche, 01.09.2019

Германец на три

der Grazer, 28.04.2019

поттикнете ги девојките

Zusammen Österreich

Годишнина брошура ENGLISH&MORE 2017 година

SoLe – летен курс (Грејзер 2016)

активирајте ги жените

Zusammen Österreich

Совети за успешно родителство

Österreichischer Integrationsfonds

SOHA каталог на мерки за интеркултурна работа со родители – комплет со алатки за наставници од основните училишта

Зборник на конференцијата SOHA

SOHA интервју

Почетна точка германски (2015)

LiSl (недела на Грац 2015)

Word.PLAY.Space (недела на Грац 2012)

Откријте го јазикот заедно (недела на Грац 2014)

Класа: германски! (мегафон 2011)

Заедно во движење (Курир 2011)

Заедно во движење (Kleine Zeitung 2011)