А1, А2, Б1, Б2, Ц1

испит
подготовка

содржина?

испитниот процес

Читај пишувај

зборување слух

граматика

прашања за интеграција

Затворање на празнините во знаењето

Како?

Состаноци во недела пред датумот на испитот

2 пати неделно

4 УЕ

1-4 лица

Контакт

Побарајте термини сега:

office@deutschundmehr.at

За да може оптимално да се подготвите за германските испити на ÖIF, препорачуваме индивидуална подготовка за испити. Испитите предизвикуваат стрес и вознемиреност по испитот кај многу луѓе. Ќе ви помогнеме да не ги изгубите нервите и ќе ве подготвиме совршено за претстојниот испит! Подготовката за испит (А1, А2, Б1 и Б2) е можна во секое време: само контактирајте не со посакуваниот датум!