Разиграна јазична поддршка за учениците од основните училишта во Грац


Како дел од попладневната грижа, DEUTSCH&MEHR нуди разиграна јазична поддршка за учениците* чиј прв јазик не е германски директно во основните и средните училишта во Грац. Во времетраење од една учебна година, учениците-учеснички се поддржуваат на разигран начин на нивниот втор јазик, германскиот. Од една страна треба да се прошират познавањата на германскиот јазик, а од друга страна да се поттикне забавата со јазикот.

Јазичната поддршка е дополнување на редовните часови во училиштето. Секоја единица се занимава со сеопфатна тема (семејство, работни места, животни, итн.). Содржината е избрана на таков начин што сите ученици-учеснички можат активно да учествуваат и да добијат индивидуална поддршка.


Организација:

Октомври 2022 – јуни 2023 година

Мали групи: макс. 14 деца

директно во училиштатаСпонзорирано од: