НАСМЕВКА

Јазична поддршка со поддршка за учење

Што?

Проектот нуди насочена, јазична поддршка на германскиот јазик на наставата и придружните понуди за зајакнување на вештините за (само)учење на учениците со зголемени потреби за поддршка.

Курсевите се нудат во основните и средните училишта во Грац.

Како?

Понудата за поддршка на јазикот и учењето промовира активно учество во редовната настава на германски јазик, наставниот јазик, и ги поддржува учениците да се справат со училишните барања.

Насмевката првенствено е наменета за украинските деца и млади луѓе на училишна возраст кои беа протерани од Украина од 24 февруари 2022 година поради вооружениот конфликт.

Кога и каде?

Курсевите се одвиваат директно во основните и средните училишта кои учествуваат во Грац.

Понудата е организирана директно со училиштата учесници.