Почетен пакет германски и интеграција

Со овој проект создаваме понуда за курсеви за оние кои имаат право на азил, оние кои имаат право на супсидијарна заштита и раселените лица во Грац и Хартберг

За овој проект потребна е регистрација во Фондот за интеграција на Австрија :

Reitschulgasse 19, 8010 Graz, +43 (0)316 84 17 20 -150, steiermark@startpunktdeutsch.at

контакт и информации

0316 329 929 40
office@deutschunmehr.at

OEIF_Logo_CMYK_Gefoerdert_