B1

Acesta este TESTUL DE INTEGRARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ (care poate fi prezentat ca parte a acordului de integrare).

Examenul de integrare B1 servește la îndeplinirea modulului 2 din Acordul de integrare pentru rezidență permanentă și dobândirea cetățeniei austriece.

Aceasta include atât conținutul lingvistic, cât și cunoștințe despre valori și orientare.

Examenul scris durează 140 de minute (fără pauză de 15 minute) și constă în subtestele Listening, Reading și Writing, inclusiv. Cunoașterea valorilor și a orientării. Aceasta este urmată de examenul oral, care se desfășoară fie individual, fie în perechi.

Numărul minim de participanți: 6 persoane.

Oferim două formate diferite de examinare:

  • Examinare în cadrul proiectului „Start Package German & Integration” pentru grupurile-țintă ale ÖIF: persoane cărora li s-a acordat azil, beneficiari de protecție subsidiară, solicitanți de azil cu o probabilitate ridicată de recunoaștere și persoane strămutate.
  • Examen de integrare B1 (grup țintă deschis)