Mezi presim të dëgjojmë nga ju!

Ejani!

Griesgasse 27, 8020 Grac

Orari i hapjes:

E HËNË  09:00 - 12:00 dhe 12:30 - 15:00

e martë 10:00 - 12:00 dhe 12:30 - 15:00

e mërkurë  09:00 - 12:00 dhe 12:30 - 15:00

e enjte  09:00 - 12:00 dhe 12:30 - 15:00

E Premte 09:00 - 12:00

FORMA E KONTAKTIT

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është veçanërisht e rëndësishme për ne. Prandaj, ne i përpunojmë të dhënat tuaja ekskluzivisht në bazë të dispozitave ligjore (GDPR, TKG 2003). Nëse na kontaktoni duke përdorur formularin në faqen e internetit ose me e-mail, të dhënat që jepni do të ruhen nga ne për qëllime të përpunimit të kërkesës dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj. Ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj me shkrim dhe/ose verbalisht në çdo kohë.