Ekstra-profesionale dhe intensive

Kurs intensiv C1

Çfarë?

ekip profesional

materiale moderne mësimore

grupe të vogla

mjedis të këndshëm mësimi

Si?

2 herë në javë

Hënë dhe të Mërkurën

5 pasdite – 20:00

grupe të vogla

96 njësi

mjedis të këndshëm mësimi

Kur?

27.03.23 – 14.06.23

18.09.23 – 13.12.23

Kursi ynë i gjermanishtes në nivelin C1 ju përgatit për realitetin gjuhësor në botën arsimore dhe të përditshme austriake. Fokusi është në aftësitë e komunikimit dhe të mësuarit të orientuar drejt veprimit. Grupet e vogla dhe homogjene të kurseve janë çelësi i mësimit efikas.