A1.1/A1.2 - A2.1/A2.2 - B1.1/B1.2 - B2.1/B2.2

klasa në mbrëmje

Çfarë?

ekip profesional

materiale moderne mësimore

grupe të vogla

mjedis të këndshëm mësimi

Si?

2 herë në javë

E martë / e enjte ose e hënë / e mërkurë

6 pasdite – 20:00

grupe të vogla

50 njësi

Kur?

14.11.22 – 02.02.23

06.02.23 – 13.04.23

17.04.23 – 22.06.23

Në grupe të vogla drejt suksesit! E veçanta e qasjes sonë didaktike konsiston në një përzierje të mësimit të gjuhës dhe përvojës gjuhësore. Kurset e mbrëmjes janë veçanërisht të përshtatshme për të gjithë ata nxënës që duan të rifreskojnë dhe zgjerojnë aftësitë e tyre gjuhësore përveç studimit, trajnimit dhe punës.