Zgjidhjet individuale në

mesime private

mësim i vetëm

E rezervueshme në çdo kohë!

blloku prej 10

menaxhim i hapur i kohës

10 njësi mësimore (45 min secila)

Megjithë orarin tuaj të ngjeshur, dëshironi të mësoni gjermanisht shpejt apo të përmirësoni aftësitë ekzistuese gjuhësore? A është e rëndësishme për ju që qëllimi i materialit mësimor të bazohet në nevojat tuaja dhe buxhetin tuaj kohor? Atëherë ju jeni pikërisht këtu! Mësimet tona një-për-një ju ofrojnë mundësinë për t’i përafruar mësimet me qëllimet tuaja aktuale të të mësuarit. Datat janë po aq fleksibël sa struktura e njësive. Mësimet një-për-një konsiderohen si forma më intensive e mësimit të gjuhës. Në këtë kurs gjuhësor, trajneri juaj personal i gjermanishtes do të fokusohet tek ju, dëshirat tuaja dhe ritmi juaj i të mësuarit. Në këtë mënyrë ju do të arrini qëllimin tuaj gjuhësor në kohën më të shkurtër të mundshme.