DEUTSCH&MEHR punon me sponsorë të ndryshëm dhe mund të shikojë prapa në një numër të madh të përfundimeve të suksesshme të projekteve për EIF (Fondi i Integrimit Evropian), FGÖ (Fonds Gesundes Österreich), BKA, BMEIA, BMI, shteti i Styria, AMS dhe qyteti i Grazit shikoni prapa. Ne kemi përvojë të gjerë në planifikimin dhe zbatimin e projekteve në shkallë të gjerë në një kontekst integrues dhe jemi të lidhur mirë në peizazhin integrues të Styria.

Sfidat dhe mundësitë kur bëhet fjalë për arritjen e grupit të synuar dhe integrimin e tij në një projekt në afat të gjatë janë të njohura mirë. Ne e dimë se sa e rëndësishme është hartimi i projekteve në mënyrë pjesëmarrëse dhe bazuar pikërisht në nevojat e grupit të synuar. Shpesh bëhet fjalë për heqjen e pengesave që shkaktojnë vështirësi për njerëzit për shkak të situatës së tyre të veçantë të jetës.


Perspektiva 3.0

Türen öffnen – Chancen leben

Kualifikimi gjerman

im BLENDED-LEARNING-FORMAT

Gjerman në tre

das Sprachcafé für Frauen mit Kinderbetreuung

Paketa fillestare gjermanisht dhe integrimi (Plani D)

Deutschkurse für Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und Asylsuchende

Shkolla verore e Gracit

Deutsch- und Englischförderung für werdende und aktive Grazer Volksschulkinder

Word.LOJË.Hapësirë

DaZ-Kurse für Volksschulkinder

BUZËQESHJE

Sprachförderung mit Lernbegleitung (Schwerpunkt UK)

gjermanisht pasdite

Deutschförderung im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung

Projektet e përfunduara:

SHKOLLA

Sprachliche und kompetenzorientierte Lernbegleitung an Grazer Volksschulen

Kualifikimi gjerman +

Deutschkurse im Blended Learning Format mit integrativen Maßnahmen

BauAKADEMIE

Qualifizierungslehrgänge im Auftrag des AMS

Plus gjerman

Deutschqualifizierungsmaßnahme im Auftrag des AMS Stmk. (2012-2020)

Ki-Ko!

Sprachliche Frühförderung im Kindergarten

Prelud…për një jetë në Styria.

Deutschkurse für Asylsuchende

gjermanisht intensive

Deutschförderung im Auftrag des AMS Stmk.

LiSl – Mësimi gjuhësor i gjuhës

Sprachliche Frühförderung für 4-jährige Kinder und begleitende Angebote

SOHA

Gesundheit fördern – Familie stärken – Chancen nützen

Tandemi DaZ

Pilotprojekt an einer Grazer Volksschule

takim mësimor

Nachhilfeangebot

gjermanisht: vendas!

Deutschförderung im öffentlichen Raum für Langansässige

Klasa: gjermanisht!

Deutschkurse im öffentlichen Raum

MoBilly

Mobile Sprachförderung bei Grazer Kindergärten

Së bashku në lëvizje

Energieeffiziente Kurse für Zuwanderer/innen

E vetme

Sommer-Lehrgang für werdende Volksschulkinder

Masa të ndryshme AMS

Alphabetisierungskurse, Frauenkurse, Qualifizierungen