BUZËQESHJE

Mbështetje gjuhësore me mbështetje mësimore

Çfarë?

Projekti ofron mbështetje gjuhësore të synuar në gjermanisht si gjuhë mësimi dhe oferta shoqëruese për të forcuar aftësitë (vetë) të mësuarit të nxënësve me nevoja të shtuara për mbështetje.

Kurset ofrohen në shkollat fillore dhe të mesme në Graz.

Si?

Oferta e mbështetjes për gjuhën dhe mësimin promovon pjesëmarrjen aktive në orët e rregullta të gjuhës gjermane, gjuhën e mësimit, dhe i mbështet studentët në përballimin e kërkesave të shkollës.

Buzëqeshja u drejtohet kryesisht fëmijëve dhe të rinjve ukrainas të moshës shkollore që u dëbuan nga Ukraina që nga 24 shkurt 2022 për shkak të konfliktit të armatosur.

Kur dhe ku?

Kurset zhvillohen drejtpërdrejt në shkollat fillore dhe të mesme pjesëmarrëse në Graz.

Oferta organizohet drejtpërdrejt me shkollat pjesëmarrëse.