Kafene gjuhësore falas për gratë (me kujdes për fëmijët)

Deutsch um Drei është një projekt rrjetëzimi dhe promovimi gjuhësor që promovon gratë në Graz në një mënyrë të ulët në kuptimin e fuqizimit. Me këtë qëllim gjithëpërfshirës, gratë nga Graci mbështeten në integrimin e tyre në një atmosferë komode dhe krijohet mundësia për shkëmbim.

Dëshironi të përmirësoni njohuritë tuaja të gjermanishtes dhe të filloni një bisedë me gra të tjera? Në një atmosferë komode me kafe, çaj dhe tortë flasim në gjermanisht për tema të përditshme, shkëmbejmë ide dhe bisedojmë me njëri-tjetrin. Për fëmijët nga 0 – 10 vjeç ka kujdes paralel duke përfshirë promovimin lozonjar gjerman. Së bashku me departamentin e integrimit të qytetit të Grazit dhe bibliotekën e qytetit të Grazit, ju ftojmë përzemërsisht!

Pjesëmarrja është falas!

nga data 13.09.22 çdo të martë

nga ora 15:00 deri në 4:30 pasdite

Biblioteka e qytetit të veriut të Grazit

Theodor-Körner-Strasse 59, 8010 Grac


Ky projekt financohet nga Qyteti i Grazit, Departamenti për Arsim dhe Integrim.