Mbështetje lozonjare gjuhësore për nxënësit e shkollave fillore në Graz


Si pjesë e kujdesit pasdite, DEUTSCH&MEHR ofron mbështetje gjuhësore lozonjare për nxënësit* gjuha e parë e të cilëve nuk është gjermanishtja direkt në shkollat fillore dhe të mesme në Graz. Për një vit shkollor, nxënësit pjesëmarrës mbështeten në mënyrë lozonjare në gjuhën e tyre të dytë, gjermanisht. Nga njëra anë duhet të zgjerohen aftësitë e gjuhës gjermane dhe nga ana tjetër të inkurajohet argëtimi me gjuhën.

Mbështetja gjuhësore është një shtesë e mësimeve të rregullta në shkollë. Çdo njësi merret me një temë gjithëpërfshirëse (familje, punë, kafshë, etj.). Përmbajtja është zgjedhur në atë mënyrë që të gjithë studentët pjesëmarrës të mund të marrin pjesë aktive dhe të marrin mbështetje individuale.


Organizimi:

Tetor 2022 – Qershor 2023

Grupe të vogla: maksimumi. 14 fëmijë

direkt në shkollaSponsorizuar nga: