Kualifikimi gjerman

Përmirësoni aftësitë gjermane
marrin provime
zgjerojnë aftësitë dixhitale
zhvillojnë aftësitë e vetë-mësimit
Kualifikimi gjerman +

Cfare saktesisht?

Një projekt kursi gjerman në arsimin e të rriturve që ndihmon për të kompensuar mosbalancimin e mundësive si në mjedisin social ashtu edhe në atë profesional dhe për të zgjeruar aftësitë dixhitale të të gjithë pjesëmarrësve. Për të arritur këtë qëllim, ofrohen kurse intensive gjermane në një format mësimi të përzier me një provim përfundimtar të certifikuar (ÖIF), të cilat përfshijnë elemente të integrimit social dhe profesional në formën e seminareve .

Çmimi i kursit: 195 € i zbritshëm

Siguroni vendin tuaj shpejt!

NGJARJE

26.09.2022 – 18.12.2022

A1: e hënë – e premte nga ora 09:00 – 12:00

A2: E hënë – e premte nga ora 09:00 – 12:00