Paketa fillestare gjermane dhe integrimit

Me këtë projekt ne po krijojmë një ofertë kursi për ata që kanë të drejtë për azil, ata që kanë të drejtë për mbrojtje shtesë dhe persona të zhvendosur në Graz dhe Hartberg

Për këtë projekt kërkohet regjistrimi në Fondin Austriak të Integrimit :

Reitschulgasse 19, 8010 Graz, +43 (0)316 84 17 20 -150, steiermark@startpunktdeutsch.at

kontakt dhe informacion

0316 329 929 40
office@deutschunmehr.at

OEIF_Logo_CMYK_Gefoerdert_