A1

Ky është PROVIMI I INTEGRIMIT GJERMAN

(i përshtatshëm për paraqitje si pjesë e marrëveshjes së integrimit).

Një test i standardizuar gjermanisht me një qasje të orientuar drejt veprimit dhe njohuri të integruara mbi vlerën dhe orientimin.

Ky provim njihet si certifikatë gjuhësore zyrtare për A1 në Austri. Është një test i standardizuar me një qasje të orientuar drejt veprimit. Formati i provimit mat aftësitë gjuhësore në nivelin A1 të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët.