Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është veçanërisht e rëndësishme për ne. Prandaj, ne i përpunojmë të dhënat tuaja ekskluzivisht në bazë të dispozitave ligjore (GDPR, TKG 2003). Në këtë informacion për mbrojtjen e të dhënave ne ju informojmë për aspektet më të rëndësishme të përpunimit të të dhënave brenda kornizës së faqes sonë të internetit.ruajtjen e të dhënave

Të dhënat e mëposhtme ruhen nga ne për qëllime konsultimi dhe rezervimi: Emri, adresa, detajet e kontaktit, data e lindjes, kombësia . Të dhënat që ju jepni kërkohen për të gjitha aktivitetet tona. Pa këto të dhëna, ne nuk mund t’ju këshillojmë ose t’ju regjistrojmë për masat e duhura. Nuk ka transferim të të dhënave te palët e treta, me përjashtim të transferimit të të dhënave të nevojshme te sponsorët për qëllime të faturimit dhe pagesës së fondeve.

Në rastin e një rezervimi, të gjitha të dhënat nga marrëdhënia kontraktuale do të ruhen deri në fund të periudhës së mbajtjes tatimore (7 vjet).  Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të dispozitave ligjore të § 96 Paragrafi 3 TKG dhe Neni 6 Paragrafi 1 pika a (pëlqimi) dhe/ose pika b (e nevojshme për përmbushjen e kontratës) të DSGVO.biskota

Faqja jonë e internetit përdor të ashtuquajturat cookie. Këto janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në pajisjen tuaj fundore me ndihmën e shfletuesit. Ata nuk bëjnë asnjë dëm. Ne përdorim cookie për ta bërë ofertën tonë miqësore për përdoruesit. Disa cookie mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj fundore derisa t’i fshini ato. Ato na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj në vizitën tuaj të radhës. Nëse nuk e dëshironi këtë, mund ta konfiguroni shfletuesin tuaj në mënyrë që t’ju informojë për vendosjen e cookies dhe ju e lejoni këtë vetëm në raste individuale. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i faqes sonë të internetit mund të kufizohet.Analiza e Uebit

Faqja jonë e internetit përdor funksionet e shërbimit të analizës së uebit (Internet Media GmbH, Të dhënat nuk do të transferohen në vende të treta jo-evropiane).Për këtë qëllim përdoren cookies, të cilat mundësojnë një analizë të përdorimit të faqes së internetit nga përdoruesit tuaj. Informacioni i krijuar në këtë mënyrë transferohet në serverin e ofruesit dhe ruhet atje. Ju mund ta parandaloni këtë duke konfiguruar shfletuesin tuaj në mënyrë që të mos ruhen asnjë skedar. Ne kemi lidhur një kontratë përkatëse për përpunimin e të dhënave të porosisë me ofruesin. Adresa juaj IP regjistrohet, por pseudonimizohet menjëherë (p.sh. duke fshirë 8 bitet e fundit). Si rezultat, vetëm një lokalizim i përafërt është i mundur. Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të dispozitave ligjore të Seksionit 96 Paragrafi 3 TKG dhe Art 6 Paragrafi 1 pika a (pëlqimi) dhe/ose f (interesi legjitim) i GDPR.

Shqetësimi ynë në kuptimin e GDPR është të përmirësojmë ofertën tonë dhe faqen tonë të internetit. Meqenëse privatësia e përdoruesve tanë është e rëndësishme për ne, të dhënat e përdoruesit janë pseudonimizuar. Të dhënat e përdoruesit ruhen për një periudhë prej 7 vjetësh.kontakt

Nëse na kontaktoni duke përdorur formularin në faqen e internetit ose me e-mail, të dhënat që jepni do të ruhen nga ne për qëllime të përpunimit të kërkesës dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj. Ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj me shkrim dhe/ose verbalisht në çdo kohë.Gazete

Ju keni mundësinë të abonoheni në buletinin tonë nëpërmjet faqes sonë të internetit. Për këtë ne kemi nevojë për adresën tuaj të e-mail dhe deklaratën tuaj se jeni dakord të merrni buletinin. Ju mund ta anuloni abonimin tuaj në buletinin në çdo kohë. Ju lutemi dërgoni anulimin tuaj në adresën e mëposhtme të emailit: office@deutschundmehr.at . Më pas ne do t’i fshijmë menjëherë të dhënat tuaja në lidhje me dërgimin e buletinit.Të drejtat tuaja

Në parim, ju keni të drejtën e informacionit, korrigjimit, fshirjes, kufizimit, transferimit të të dhënave, revokimit dhe kundërshtimit. Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja shkel ligjin për mbrojtjen e të dhënave ose të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur në ndonjë mënyrë, ju mund të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës. Në Austri, ky është autoriteti për mbrojtjen e të dhënave.FLETË INFORMATIVE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE për shkarkimShpresojmë që me këtë informacion t’ju kemi dhënë qartësi në lidhje me formën dhe qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat tuaja. DEUTSCH&MEHR Sprachinstitut dhe shoqata deutsch_und_mehr janë bashkërisht përgjegjës për përpunimin. Nëse keni ende pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni:


GERMAN&MORE Gjuhë institut DHE shoqatë deutsch_and_more

Griesgasse 27/DG, 8020 Graz

0316 329 929 40

office@deutschundmehr.at