Ne jemi gjithmonë të lumtur të marrim aplikacione të pakërkuara!

Profili i kërkesave minimale për trajnerë në arsimin e të rriturve :


Gjuha e parë gjermanisht ose dëshmi e aftësive të gjuhës gjermane në nivelin gjuhësor C1 dhe përvojë mësimore prej të paktën 450 njësi nga 45 minuta secila në fushën e DaF ose DaZ në arsimin e të rriturve ose të rinjve.

+ Të ketë diplomë universitare DaF ose DaZ të paktën 120 ECTS ose

+ Diplomë e përfunduar për Studime Gjermane ose licencë për mësimdhënie në lëndën gjermane në një shkollë apo shkollë publike të pajisur me të drejtën publike

+ Të ketë përfunduar një diplomë tjetër të filologjisë moderne me gjermanisht si gjuhë mësimi prej të paktën 180 ECTS ose diplomë të përfunduar në gjuhësi me gjermanisht si gjuhë mësimi ose diplomë të përfunduar në studimet e përkthimit (gjuhë e zgjedhur gjermanisht) të paktën 180 ECTS ose diplomë universitare austriake ose kurs universitar austriak me të paktën 180 ECTS ose diplomë të huaj, që korrespondon me atë vendase sipas kuptimit të § 6 para. 6 Akti i Njohjes dhe Vlerësimit, BGBl. I Nr. 55/2016 dhe dëshmi e trajnimit shtesë në DaF ose DaZ në masën prej të paktën 180 njësive nga 45 minuta secila në teori dhe praktikë, nga të cilat të paktën 100 njësi janë njësi frekuentimi


Gjuha e parë gjermanisht ose dëshmi e aftësive të gjuhës gjermane në nivelin C1 të paktën, dhe përvojë mësimore në masën 1500 njësi nga 45 minuta secila në fushën e DaF ose DaZ në arsimin e të rriturve ose të rinjve, një certifikatë përfundimi nga shkolla që korrespondon me kualifikim i përgjithshëm i hyrjes në universitet dhe një trajnim DaF ose DaZ shtesë**) në masën prej të paktën 180 njësive nga 45 minuta secila në teori dhe praktikë, nga të cilat të paktën 100 njësi janë ballë për ballë


Personi juaj i kontaktit: Mag. Birgit Lorber

Dëshmi :

Jetëshkrimi, referenca pune, referenca shërbimi, konfirmime


Fusha e përgjithshme e veprimtarisë:

  • Kurse gjermane (të gjitha grupet dhe nivelet e synuara)
  • trajnime individuale
  • përgatitjen e provimit
  • Provimet e ÖIF