Shkolla Verore e Gracit 2022

Kronen Zeitung, 28.08.22

Fol me mua!

Zusammen Österreich Titelgeschichte

SHKOLLA

der Grazer, April 21

Shkolla Verore e Gracit 2020

Kleine Zeitung, 27.08.20

Këshilla për vullnetarët

Zusammen Österreich

Shkolla Verore e Gracit 2019

Die Grazer Woche, 01.09.2019

Gjerman në tre

der Grazer, 28.04.2019

inkurajoni vajzat

Zusammen Österreich

Broshura e përvjetorit ENGLISH&MORE 2017

SoLe – kurs veror (Grazer 2016)

aktivizoni gratë

Zusammen Österreich

Këshilla për prindërim të suksesshëm

Österreichischer Integrationsfonds

Katalogu i masave SOHA për punën ndërkulturore me prindërit – një paketë mjetesh për mësuesit e shkollave fillore

Punimet e konferencës SOHA

Intervistë SOHA

Pika e fillimit gjermanisht (2015)

LiSl (Java e Gracit 2015)

Word.PLAY.Space (Java e Grazit 2012)

Zbuloni gjuhën së bashku (Java e Grazit 2014)

Klasa: gjermanisht! (megafon 2011)

Së bashku në lëvizje (Kurier 2011)

Së bashku në lëvizje (Kleine Zeitung 2011)