1 ZRS Graz Bölge Mahkemesi “FN 438758 h ” ticaret siciline kayıtlı olan “deutschundmehr Sprachinstitut e.U.” şirketinin Genel Hüküm ve Koşulları, DEUTSCH&MEHR ile yapılan tüm sözleşmelerin (özellikle kurs kayıtları ve rezervasyonları) ilgili güncel versiyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Sapma anlaşmaları sadece yazılı olarak yapıldıkları sürece geçerlidir.
2Gösterilen fiyatlar 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir.
3Bağlayıcı kurs kayıtları ve yeniden rezervasyonlar yalnızca yazılı olarak, çevrimiçi olarak veya ofiste şahsen kabul edilir.
4DEUTSCH&MEHR, profesyonel olarak yetkin öğretim kadrosu ile çalışmayı taahhüt eder. Eğitmen(ler)in şahsında herhangi bir zamanda değişiklik yapılması mümkündür.
5Fatura tutarının tamamı kurs başlamadan önce ödenmelidir. Kurs ücreti nakit olarak ya da banka havalesi ile ödenebilir. Banka havaleleri durumunda, DEUTSCH&MEHR sadece Avusturya’da oluşan masraf ve ücretleri ödeyecektir. Bizim hesabımız: Raiffeisenlandesbank Steiermark, 8010 Graz, IBAN: AT13380000000780 8710; SWIFT/BIC: RZSTAT2G. Ödemenin gecikmesi ve müteakip bir hatırlatma durumunda, DEUTSCH&MEHR aşağıdakileri ücretlendirecektir: Ödeme hatırlatması: 0,– €.
Hatırlatma: 7 €
Hatırlatma: 15 €

ve kurs ücretinin yıllık %5’i oranında gecikme faizi talep etme hakkını saklı tutar. İkinci yazılı hatırlatmanın gönderilmesi halinde, kurs katılımcısına sağlanan tüm indirim ve indirimler kaybedilecek, böylece katılımcı normal kurs ücreti artı hatırlatma ücretleri ve gecikme faizi borçlu olacaktır. İşlemler bir tahsilat kurumuna devredilir. Diğer kurs katılımcılarında olduğu gibi, kurs ücretinin tamamının kursun ilk gününden itibaren ödenmesi sağlanmalıdır. Çeşitli fon kuruluşları, kurs ücretini yalnızca katılımcının öğretim birimlerinin en az %80’ine katılması halinde ödeyecektir. Aksi takdirde, katılımcı kurs masraflarının tamamını kendisi ödemeli ve gerekirse yeniden finansman ayarlamalıdır. DEUTSCH&MEHR tarafından sunulan kurslarla ilgili bir şikayet, önemli ve bariz kusurlar dışında, katılımcıya kurs ücretini geri talep etme hakkı vermez.

6Maksimum 15 kişilik katılımcı sayısına ulaşılması halinde DEUTSCH&MEHR kayıtları reddetme hakkını saklı tutar. Uygunluğu belirlemek için kurs ücretinin alındığı tarih kullanılacaktır. Asgari katılımcı sayısı değişiklik göstermekte olup ana sayfada ilgili kurs ve projelerin altında bulunabilir. DEUTSCH&MEHR, asgari katılımcı sayısı olmadan veya organizasyonel nedenlerle kursları iptal etme veya katılımcıların çoğunluğunun kabul etmesi halinde zaman çizelgesini değiştirme hakkını saklı tutar. Önceden kayıt yaptırmış olanlar, kurs başlamadan önce kurs iptali konusunda bilgilendirilecektir. Bu durumda, yapılan tüm ödemeler iade edilecektir. Asgari katılımcı sayısı olan 6’ya ulaşılamaması durumunda, farkın tam ödeme yapan katılımcılar tarafından ödenmesi veya saat sayısının buna göre azaltılması halinde kurs yine de düzenlenebilir. Yapılan masraflar için herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Bireysel dersler talep üzerine her zaman mümkündür. Bireysel derslerin tarihleri, ilgili dil koçuna danışarak kurs katılımcısı tarafından belirlenir. Kurs katılımcısı tarafından programda yapılacak her türlü değişiklik en geç bir önceki gün saat 15:00’e kadar duyurulmalıdır. Aksi takdirde, bireysel ders ücreti tahsil edilmelidir.
7İptaller her zaman yazılı olarak yapılmalıdır. Kursun başlamasına beş ila iki hafta kala yapılan iptallerin tamamı iade edilecektir; kursun başlamasından önceki son iki hafta içinde yapılan iptallerde 50 € idari ücret alınacaktır. Kursun başlamasından sonraki 72 saat içinde alınan iptallerin yanı sıra kursun ilk gününde veya daha sonra yapılan iptallerde kurs ücretinin tamamının ödenmesi gerekecektir. Düzensiz katılım veya katılan kişi tarafından erken fesih durumunda, geri ödeme veya fiyat indirimi hakkı yoktur. Özel bir dersin iptali randevudan 24 saat öncesine kadar yapılmalıdır, aksi takdirde rezerve edilen birimler tahsil edilecektir.
8DEUTSCH&MEHR, kıyafetler, değerli eşyalar, para veya kurs belgeleri gibi yanınızda getirdiğiniz eşyalardan sorumlu değildir. Bir kurs katılımcısının neden olduğu her türlü zarar (örneğin kurs binasına), zarara neden olan tarafça karşılanmalıdır. DEUTSCH&MEHR bu konuda sorumlu olmayacaktır.
9Kurs katılımcısı, bir kursa kayıt yaptırarak, kişisel verilerinin DEUTSCH&MEHR tarafından sunulan kurslar ve kurs işleyişi (e-posta, SMS veya telefon görüşmeleri yoluyla elektronik reklam gönderimi) bağlamında işlenebileceğini ve kullanılabileceğini kabul eder. Aynı durum, ilgili tarafların bilgi ve benzerlerini almak için kişisel verilerini ifşa ettikleri durumlar için de geçerlidir. DEUTSCH&MEHR tarafından talep edilen veya ilgili tarafların DEUTSCH&MEHR’e yarışmalar, festivaller veya diğer pazarlama etkinlikleri bağlamında kişisel verilerini sağladığı durumlarda. DEUTSCH&MEHR, Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak veri gizliliğini koruma yükümlülüğünü garanti eder. Kaydınızla, Almanca görsellerin ve tanınabilir olduğunuz daha fazla reklam malzemesinin yayınlanmasına izin vermiş olursunuz. Bu yetki herhangi bir zamanda yazılı olarak iptal edilebilir.
10DEUTSCH&MEHR vize veya oturma izni vermekten sorumlu değildir. Katılımcılar geçerli pasaport, vize, kambiyo ve gümrük düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.
11Hem adli hem de adli olmayan alacakların mahsubu hariç tutulmuştur.
12Hüküm ve Koşulların münferit hükümlerinin geçersiz hale gelmesi durumunda, bu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Etkisiz hükümler, yasal hükümler uyarınca izin verilen şekilde mutatis mutandis olarak değiştirilecektir.
13Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, Avusturya yasaları geçerli olacaktır. Anlaşmazlıklar için Graz’daki yetkili mahkeme (ilgili makam) sorumlu olacaktır. Program değişikliğe tabidir ve baskı hataları hariçtir. Tüm davalarda yargı yeri Graz’dır.
GTC 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir